PROTOTYPE X

MIHAI BALKO

ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti

3 octombrie – 5 noiembrie 2013

Coordinator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu
Curator: Judit Balko

Prototype X is a scaled model of a bus designed for the salvation of the people. It is an object that comes as an answer to the demands of growing religious tourism industry organized by the Romanian Orthodox Church. I offer an efficient solution to a current and urgent problem.

“Mihai Balko’s project Prototype X highlights the immobility and inertia of Romanian religious practice, exploring its dimensions and bringing forth the anachronism of public outpourings of religious sentiment. The artist sees the contemporary pilgrimage as a practice carried out in the symbolic space between the “ecumenical bus” – an air-conditioned coach – and the promise of an afterlife reward, advertised as “the Holly Land for all” for the people embarked on this journey. Thus, the action of the pilgrimage loses its initial importance and meaning and becomes a mere escape from the daily routine, or a possibility to buy one’s salvation through means that recall the Middle Ages’ practice of indulgences. “ (Judit Balko)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PROTOTIP X este un proiect de construire a unui autobuz pentru mântuirea  neamului. Este un obiect ce vine în întâmpinarea unei industrii în continuă creștere. Ofer o soluție eficientă unei stringente probleme actuale.

“Proiectul PROTOTIP X al artistului Mihai Balko chestionează imobilitatea și inerția practicii religioase din spațiul românesc, explorând dimensiunile acesteia și aducând în discuție anacronismul unor forme de manifestare a sentimentului religios. În viziunea artistului, pelerinajul, ca practică religioasă în contemporaneitate, se desfășoară între autobuzul ecumenic, autocarul dotat cu aer condiționat, și promisiunea accesibilității experienței religioase și a recompensei anunțate în cuvintele „țara sfântă pentru toți”, pentru toți cei îmbarcați în această călătorie. Astfel, această acțiune pierde din semnificația sa inițială, devenind o simplă evadare din rutină, o bifare a unor activități ce urmăresc câștigarea unui statut privilegiat, amintind de practica indulgențelor din Evul Mediu.
Artistul propune un vehicul  absurd și fără sens, ca însăși forma religioasă pe care o aduce în discuție, examinând și ironizând prezența covârșitoare în spațiul românesc atât a însemnelor religioase cât și a unor modalități de înțelegere a fenomenului religios care se relevă în practici perimate și care, în final, îl îndepărtează pe practicant de însăși esența religioasă pe care urmărește să și-o aproprieze”. (Judit Balko)
PROTOTÍP s. n. 1. Model reprezentând tipul original după care se efectuează sau se realizează ceva. (TEHN.) Primul exemplar dintr-un lot de produse ce urmează a fi fabricate în serie, executat pentru a se stabili, pe baza încercărilor la care este supus, performanțele și comportarea produsului, precum și modificările constructive și tehnologice necesare îmbunătățirii calității acestuia. 2. Exemplu, model desăvârșit. 3. Obiect sau problemă care sunt reprezentative pentru o clasă. (sursa: Dicționarul enciclopedic 1993-2009)
prototype x - balko
prototype x - balko
prototype x - balko
prototype x - balko
prototype x - balko
prototype x - balko
prototype x - balko
prototype x - balko
prototype x - balko
Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Clubul UNESCO-Adolescenţii, Asociaţia Euro CulturArt
Sponsor: Murfatlar România SA
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Senso TV, TATAIA, TV City, Cultura, ArtClue, Revista ARTA Modernism.ro

my stomach

 

My stomach
Expanded space – individual and mass ( Spatiu expandat – individ si masa) project, 2012, Bucharest

The stomach is full, too full because consumerism has bloated it, transforming life in a continuous deglutition. I suggest the representation of an internal human organ in order to bring forward the external image of a contemporary individual, who is swallowed by the crowd and metamorphosed into a consumer. This work invites the viewer to consider the way he/she interacts with the others and the importance of his/her own being in relation with them.

Stomacul este plin, prea plin, deoarece consumismul ţi l-a mărit, transformându-ţi viaţa într-o continuă îngurgitare.Propun o reprezentare a unui element intern al individului pentru a aduce în discuţie o imagine exterioară lui, a individului contemporan care este înghiţit de mulţime şi transformat într-un consumator. Lucrarea îl provoacă pe privitor să se gândească la modul în care relaţionează cu ceilalţi, şi cât de importantă este propria fiinţă în relaţie cu aceştia.

 

The grey nomads / Nomazii Gri

The grey nomads / Nomazii Gri
Expanded space ( Spatiu expandat) project,  8 september – 31 october 2011, Bucharest

Nomazii Grisunt habitatele umane care s-au format în perioada comunistă, odată cu exodul oamenilor de la sate la oraş sau în urma demolărilor masive pentru reconstrucţia cartierelor sau a oraşelor,transformându-i până azi când din blocuri năvălesc în afara oraşelor pentru a-şi recâştiga teritoriile pierdute, dând naştere unui nou tip de habitat, încărcat cu bagajul cultural în care s-au format.

„Nomazii Gri” s-au înmulţit şi extins, atât de repede încât au acaparat oraşe sau cartiere, modificând  în profunzime structura urbană.

Work table

andesite symposium, Carbunari, Romania 18 july – 3 august 2011

Work table

Continue reading

Inner land

Sangeorz Bai, Romania, 2010

________________________________________________________

The red sharks, 2010 (public space installation), Piata Presei Libere, Bucharest